MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hierbij verklaart Zand Zeep Soda de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche toe te passen. Wij vinden het ongepast om onze medewerkers te belasten met de consequenties van een verdringingsmarkt. Hierbij is werkdruk de belangrijkste indicator. Als indicator gebruiken wij het aantal schoon te maken vierkante meters per uur.

Om de doelstellingen van de code te realiseren zijn een aantal aspecten van belang;

  • Hoe handel je als organisatie bij aanbestedingen en contractering,
  • Hoe waarborg je de implementatie en naleving van je maatschappelijk verantwoordelijk beleid. Denk daarbij aan verschillende arbeidsomstandigheden zoals werkdruk, opleidingen, naleving van alle aspecten binnen de cao, etc.
  • Inventariseren van de werknemerstevredenheid,
  • Weten wat er leeft bij werknemers en opdrachtgevers om de organisatie naar een hoger plan te tillen.

Arbeidsomstandigheden en de gevolgen daarvan zijn terug te vinden in de ziekteverzuimcijfers. Wij kunnen met trots mededelen dat ons ziekteverzuim de afgelopen drie jaar niet boven de 1,5% zijn geweest. Daar waar andere schoonmaakbedrijven trots zijn met 4%. Uiteraard komt dit door de manier waarop wij georganiseerd zijn en de daadwerkelijke betrokkenheid van ons management in onze collega’s.

Naleven van afspraken, op alle mogelijke manieren. Het spreekt voor zich dat je de afspraken die je maakt naleeft. Dat kan gaan om de afspraken die namens de branche zijn gemaakt (cao), die als organisatie zijn gemaakt of als individu. Het niet nakomen van afspraken vormt de basis van een mislukte relatie.

Opleiden staat centraal bij Zand Zeep Soda. Personeel met een contract voor onbepaalde tijd, 84%, is SVS-gecertificeerd. Daarnaast worden collega’s ingeschreven voor cursussen die voor belang zijn voor medewerker en/of onze organisatie of die van de opdrachtgever. Denk hierbij aan EHBO, leidinggevende middenkader, vloeronderhoud, etc.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!